Friday, 15 February 2013

Dĩa Hát 01809/10-82-TN1, LP, Vietnam, 1982A1 Rung Goi [Lam Xuan]
A2 Tren Bhung Dong Song Que Huong [To Lan Phuong]
A3 Co Gai An Moi [Hồng Van]
A4 Mua Xuan Tren Que Hisong [Minh Phuong]
A5 Tren Que Hisong Minh Hai [Nguyen Lan]
B1 Mua Xuan Tren T.P. Ho Chi Minh [Thanh Huong]
B2 Tieng Hat Ngaoai Thanh [Ce Hanh]
B3 Lt Keo Chai [Hồng Hnanh]
B4 Tinh Bat Do Mien Bgno [Thanh Huong]
B5 Nhung Boi Mat Mang Hinh [Lam Xuan]


MANY THANKS!!! to distinguished Ethnomusicologist, musician, composer Dr. TRAN QUANG HAI, Ph.D. for his insight into these recordings and the artists.

He writes:
These songs dated the beginning of 80's (not 70's) . They are no longer sung because the lyrics don't suit the desire of the youth nowadays .

Some of singers in the LP are well known (HONG VAN, HONG HANH) Others are not known any more nowadays in Vietnam .

[In response to my question:] THANH HUONG in the record is not HUONG THANH living in Paris .

This record was published in HOCHIMINH city in 1982 .

Side A
1. RỪNG GỌI (singer : LÂM XUÂN)
2. TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG (singer TÔ LAN PHƯƠNG)
3. CÔ GÁI AN HÔỊ (singer HỒNG VÂN)
4. MÙA XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG (singer : MINH PHƯỢNG)
5. TRÊN QUÊ HƯƠNG MINH HẢI (singers : NGUYỆT LAN & LÊ MINH)

Side B
1. MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (singer : THANH HƯƠNG)
2. TIẾNG HÁT NGOẠI THÀNH ( singer : LỆ HẰNG)
3. LÝ KÉO CHÀI (singer : HỒNG HẠNH)
4. TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG (singers : BẢO MINH & THANH HƯƠNG)
5. NHỮNG ĐÔI MẮT MANG HÌNH VIÊN ĐẠN (singer: LÂM XUÂN)

No comments:

Post a Comment